cjx2n交流接触器 | 环宇集团有限公司-比较正规的买球软件

cjx2n交流接触器

启智cjx2n系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流5 0 h z 或6 0 h z 额定电压
至6 9 0 v,在a c - 3使用类别下额定工作电流至9 5 a的电路中,主要用于频繁地起动和控制交流电动
机, 远距离接通和分断电路, 并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护电路中可能发
生过载等情况。
符合标准:g b / t 1 4 0 4 8 . 1 / i e c 6 0 9 4 7 - 1、g b / t 1 4 0 4 8 . 4 / i e c 6 0 9 4 7 - 4 - 1。

产品参数 ——

样本下载 ——

cjx2n-样本.pdf
环宇cjx2n系列交流接触器说明书2019.09-scaled.jpg

资料下载 ——

cjx2n-06-09-12-18,报告,3c(新申请),2019.04.15.pdf
cjx2n-06-n-09-n-12-n-18-n(cqc2019010304180815),证书,2021.03.16.pdf
cjx2n-06-18-2020980304000570cqc2019010304180815-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx2n-25-32-38,报告,3c(新申请)(整本),2019.06.26.pdf
cjx2n-25-n-32-n-38-n-(cqc2019010304201070),证书,2021.03.16.pdf
cjx2n-25-38-2020980304000571cqc2019010304201070-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx2n-40-50-65(cqc2019010304191251),证书(o),2020.09.14.pdf
cjx2n-40-50-65,报告,3c(环宇集团),2019.05.24.pdf
cjx2n-40-50-65-2020980304001677cqc2019010304191251-自我声明.2020.pdf
cjx2n-80-95(cqc2019010304191250),证书(o),2020.09.14.pdf
cjx2n-80-95,报告,3c(环宇集团),2019.05.24.pdf
cjx2n-80-95-2020980304001676cqc2019010304191250-自我声明.2020.pdf

视频下载 ——

网站地图