cj40交流接触器 | 环宇集团有限公司-比较正规的买球软件

cj40交流接触器

cj40系列交流接触器适用于交流5 0 h z, 额定电压至6 6 0 v(1 1 4 0 v) , 电流至1 0 0 0 a的电力系统中接通与分断电路, 并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器, 以保护可能发生过载的电路。

本产品符合g b 1 4 0 4 8 . 4、i e c 6 0 9 4 7 - 4 - 1标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

cj40接触器样本.pdf

资料下载 ——

cj40-63-80-100-125(cqc2012010304566505),证书,2021.03.16.pdf
cj40-63-80-100-125,报告,3c(新申请),2012.08.27-1.pdf
cj40-6380100125-2020980304000514cqc2012010304566505-自我声明.2021.03.27.pdf
cj40-160-200-250(cqc2012010304566506),证书,2021.03.16.pdf
cj40-160-200-250,报告,3c(新申请),2012.08.27-1.pdf
cj40-160200250-2020980304000515cqc2012010304566506-自我声明.2021.03.27.pdf
cj40-315-400-500(cqc2012010304566504),证书,2021.03.16.pdf
cj40-315-400-500,报告,3c(新申请),2012.08.27-1.pdf
cj40-315400500-2020980304000516cqc2012010304566504-自我声明.2021.03.27.pdf
cj40-630-800-1000,报告,3c(新申请),2012.09.14-1.pdf
cj40-630-800(cqc2012010304575496),证书,2021.03.16.pdf
cj40-630cj40-800cj40-1000-2020980304000517cqc2012010304575496-自我声明.2021.03.27.pdf

视频下载 ——

网站地图